Số lần xem trang : :3984
Nhập ngày : 06-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :27-12-2013

Công văn số 1398 V/v Triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013(13-03-2013)

Thông tư số 37_BGD_30.12.2012 V/v Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học(29-01-2013)

Thông tư 62 V/v Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (29-01-2013)

Quyết định 76 Về việc Ban hành Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp(06-10-2010)

Quyết định 65 Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học(06-10-2010)

Công văn 560 về việc Ban hành hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học(06-10-2010)

Công văn 564 về việc Ban hành hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN(06-10-2010)

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học(06-10-2010)

Trang liên kết

TIN TỨC MỚI NHẤT
NongLam.Net Support Online

₪ Hỗ Trợ Yahoo:
 Hỗ Trợ 1   Hỗ Trợ 2
 Hỗ Trợ 3   Hỗ Trợ 4
Hỗ trợ qua điện thoại(08) 3724 5870
  Email : ttkt@hcmuaf.edu.vn