Kính gi toàn th Ging viên, Cán b viên chc (CBVC), nghiên cu sinh (NCS), hc viên cao hc (HVCH) và các em sinh viên thân mến! Nhân dp năm mi Đinh Du (2017), thay mt Đng y, Ban Giám hiu Nhà trường, tôi gi toàn th Ging viên, CBVC, NCS, HVCH và các em sinh viên cùng gia đình li chúc mng năm mi An khang - Thnh vượng! ...

                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                               GS.TS. Nguyễn Hay

Số lần xem trang : :327
Nhập ngày : 20-01-2017
Điều chỉnh lần cuối :

TIN TỨC SỰ KIỆN

TỌA ĐÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI NĂM HỌC 2016-2017 TẠI TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM(01-03-2017)

Thông báo góp ý các văn bản dự thảo xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần bậc Đại học(21-11-2016)

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM được công nhận thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA.(21-05-2016)

TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ, VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO(29-10-2015)

Đi bộ chào mừng 40 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (ngày 22/04/2015)(22-04-2015)

Trang liên kết

TIN TỨC MỚI NHẤT
NongLam.Net Support Online

₪ Hỗ Trợ Yahoo:
 Hỗ Trợ 1   Hỗ Trợ 2
 Hỗ Trợ 3   Hỗ Trợ 4
Hỗ trợ qua điện thoại(08) 3724 5870
  Email : ttkt@hcmuaf.edu.vn