Biểu mẫu xây dựng ngân hàng đề thi: tải file

Hướng dẫn trộn đề thi: tải file

Hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi: tải file

Mẫu phiếu trả lời Trắc nghiệp kết thúc học phần: tải file

Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi: tải file 

Số lần xem trang : :268
Nhập ngày : 06-01-2017
Điều chỉnh lần cuối :

NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Trang liên kết

TIN TỨC MỚI NHẤT
NongLam.Net Support Online

₪ Hỗ Trợ Yahoo:
 Hỗ Trợ 1   Hỗ Trợ 2
 Hỗ Trợ 3   Hỗ Trợ 4
Hỗ trợ qua điện thoại(08) 3724 5870
  Email : ttkt@hcmuaf.edu.vn