Số lần xem trang : :277
Nhập ngày : 21-11-2016
Điều chỉnh lần cuối :22-11-2016

TIN TỨC SỰ KIỆN

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM được công nhận thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA.(21-05-2016)

TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ, VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO(29-10-2015)

Đi bộ chào mừng 40 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (ngày 22/04/2015)(22-04-2015)

Trang liên kết

TIN TỨC MỚI NHẤT
NongLam.Net Support Online

₪ Hỗ Trợ Yahoo:
 Hỗ Trợ 1   Hỗ Trợ 2
 Hỗ Trợ 3   Hỗ Trợ 4
Hỗ trợ qua điện thoại(08) 3724 5870
  Email : ttkt@hcmuaf.edu.vn