Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị một số nội dung sau:

- Các đơn vị bổ sung minh chứng còn thiếu trong danh mục đính kèm theo báo cáo, đặc biệt là các bảng thống kê. Tất các các minh chứng cần có xác nhận của Trưởng đơn vị.

- Đối với minh chứng được chuyển cho các đơn vị khác thì đơn vị đề xuất là đầu mối để thu thập các minh chứng này, sau đó chuyển lại cho TT.KT&ĐBCL.

- Các minh chứng chuyển về TT.KT&ĐBCL (dạng bản in và/hoặc bản điện từ)  cho chuyên viên phụ trách trong danh mục đính kèm theo báo cáo.

Thời hạn bổ sung minh chứng: Ngày 25/04/2017

 Nhằm tạo điều kiện cho các bạn có thể tham gia kỳ thi Anh văn B1 đợt 1 - ngày 13/03/2016 sắp tới, Trung tâm khảo thí & ĐBCL đã trao đổi với Phòng Đào tạo và Phòng Công tác sinh viên về các trường hợp mất thẻ sinh viên, thẻ bị hư hay mờ. Khi đó các bạn liên hệ P. Công tác sinh viên để được cấp giấy xác nhận sinh viên (Lưu ý: Giấy xác nhận sinh viên ngày ký trong vòng 6 tháng).

 

 

 

Trang liên kết

TIN TỨC MỚI NHẤT
NongLam.Net Support Online

₪ Hỗ Trợ Yahoo:
 Hỗ Trợ 1   Hỗ Trợ 2
 Hỗ Trợ 3   Hỗ Trợ 4
Hỗ trợ qua điện thoại(08) 3724 5870
  Email : ttkt@hcmuaf.edu.vn