Tài liệu Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn AUN_Báo cáo viên ThS. Nguyễn Trọng Thể ngày 06/06/2013. Quý thầy cô có thể download Tại đây

Ngoài ra còn có bộ 15 tiêu chuẩn AUN được sửa đổi tháng 06/2011 và được Đại học Cần Thơ biên dịch từ bản gốc.

Mục lục:

BỘ 15 TIÊU CHUẨN CỦA AUN
Tiêu chuẩn 1. Kết quả học tập mong đợi
Tiêu chuẩn 2. Chương trình chi tiết
Tiêu chuẩn 3. Nội dung và cấu trúc chương trình
Tiêu chuẩn 4. Chiến lược giảng dạy và học tập
Tiêu chuẩn 5. Đánh giá sinh viên
Tiêu chuẩn 6. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy
Tiêu chuẩn 7. Chất lượng cán bộ hỗ trợ
Tiêu chuẩn 8. Chất lượng sinh viên
Tiêu chuẩn 9. Hỗ trợ và tư vấn sinh viên
Tiêu chuẩn 10. Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
Tiêu chuẩn 11. Đảm bảo chất lượng quá trình giảng dạy và học tập
Tiêu chuẩn 12. Hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ
Tiêu chuẩn 13. Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
Tiêu chuẩn 14. Đầu ra
Tiêu chuẩn 15. Sự hài lòng của các bên liên quan

-------

Quý thầy cô có thể download Bộ tiêu chuẩn Tại đây

Hoặc có thể tham khảo Bộ tiêu chuẩn gốc bằng Tiếng Anh Tại đây

Số lần xem trang : :6709
Nhập ngày : 29-01-2013
Điều chỉnh lần cuối :26-12-2013

Tài liệu tập huấn AUN ngày 30.10.2013(12-11-2013)

Đăng ký chương trình TĐGiá theo Bộ tiêu chuẩn AUN năm học 2013.2014(29-07-2013)

Kế hoạch Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN năm học 2013.2014(29-07-2013)

Quyết định Thành lập các nhóm chuyên trách, tổ thư ký tự đánh giá theo AUN năm 2013(26-04-2013)

QĐ V/v Chọn chương trình đào tạo để triển khai công tác tự đánh giá theo AUN năm 2013(08-04-2013)

Mẫu đề cử thành viên nhóm chuyên trách(06-04-2013)

Bản Báo cáo tự đánh giá của Đại học quốc gia Hà Nội(02-04-2013)

Một số chương trình tự đánh giá của Đại học Cần Thơ(28-03-2013)

Phiếu đăng ký tự đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn AUN(17-03-2013)

Các loại minh chứng sử dụng trong báo cáo tự đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN(29-01-2013)

Trang liên kết

TIN TỨC MỚI NHẤT
NongLam.Net Support Online

₪ Hỗ Trợ Yahoo:
 Hỗ Trợ 1   Hỗ Trợ 2
 Hỗ Trợ 3   Hỗ Trợ 4
Hỗ trợ qua điện thoại(08) 3724 5870
  Email : ttkt@hcmuaf.edu.vn