Kính gi toàn th Ging viên, Cán b viên chc (CBVC), nghiên cu sinh (NCS), hc viên cao hc (HVCH) và các em sinh viên thân mến! Nhân dp năm mi Đinh Du (2017), thay mt Đng y, Ban Giám hiu Nhà trường, tôi gi toàn th Ging viên, CBVC, NCS, HVCH và các em sinh viên cùng gia đình li chúc mng năm mi An khang - Thnh vượng! ...

                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                               GS.TS. Nguyễn Hay

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị một số nội dung sau:

- Các đơn vị bổ sung minh chứng còn thiếu trong danh mục đính kèm theo báo cáo, đặc biệt là các bảng thống kê. Tất các các minh chứng cần có xác nhận của Trưởng đơn vị.

- Đối với minh chứng được chuyển cho các đơn vị khác thì đơn vị đề xuất là đầu mối để thu thập các minh chứng này, sau đó chuyển lại cho TT.KT&ĐBCL.

- Các minh chứng chuyển về TT.KT&ĐBCL (dạng bản in và/hoặc bản điện từ)  cho chuyên viên phụ trách trong danh mục đính kèm theo báo cáo.

Thời hạn bổ sung minh chứng: Ngày 25/04/2017

Trang liên kết

TIN TỨC MỚI NHẤT
NongLam.Net Support Online

₪ Hỗ Trợ Yahoo:
 Hỗ Trợ 1   Hỗ Trợ 2
 Hỗ Trợ 3   Hỗ Trợ 4
Hỗ trợ qua điện thoại(08) 3724 5870
  Email : ttkt@hcmuaf.edu.vn
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Phòng 207, Nhà Điều hành _ Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Email: ttkt@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: (028). 3724.5870 - 3724.6051
Lưu ý: Website xem tốt ở trình duyệt FIREFOX Độ phân giải 1280 x 768px

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín chín năm ba